ความเกี่ยวข้องชื่อโดเมน – www

ชื่อโดเมนของคุณคือที่อยู่อินเทอร์เน็ตสำหรับสถานที่ที่ไม่ซ้ำกันของคุณบนเว็บจึงมีความสำคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้ มันจะสร้างระบุของคุณและช่วยให้คุณมีการแสดงตนของอินเทอร์เน็ตไม่ว่าคุณจะเป็นเพียงการบอกโลกว่าคุณเป็นใครหรือพยายามที่จะขายสินค้าหรือบริการ ที่อยู่ (Internet Protocol) IP เป็นสตริงของตัวเลขคั่นด้วยจุดและแม้ว่าคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตทุกคนมีหนึ่งจะเป็นเรื่องยากมากที่จะจำ ชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตทำให้การสื่อสารได้ง่ายขึ้นมาก

แต่ชื่อโดเมนที่มีการพิจารณาที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอีคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จ ชื่อที่ง่ายต่อการจดจำและง่ายต่อการสะกดสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการแสดงตนที่น่าสนใจบนอินเทอร์เน็ตและเดินไปรอบ ๆ ในหมอกแห่งไซเบอร์สเปซ ชื่อโดเมนเป็นสิ่งสำคัญที่จะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซเป็นชื่อร้านค้าที่กำลังจะแม่และร้านค้า Pop ศตวรรษที่ผ่านมา พวกเขาจะมีป้ายอธิบายที่บอกให้นักช้อปสิ่งที่คาดหวังบนเว็บไซต์

ชื่อโดเมนจะต้องเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณนำเสนอ สำหรับเหตุผลที่ชัดเจนชื่อโดเมนที่ไม่ได้นำไปใช้กับเนื้อหาได้อย่างคุ้มค่าให้กับ บริษัท ที่ไม่มี ในความเป็นจริงพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปิดไซเบอร์นักช้อปจากการพิจารณาการประกอบธุรกิจในอนาคตกับคุณ ชื่อโดเมนพรรณนาวาดนักเล่นที่เป็นเพียง ‘หน้าต่างช้อปปิ้ง’ และคุณมีโอกาสมากขึ้นของการแปลงให้เป็นผู้ซื้อ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซอื่น ๆ จะมีการพัฒนาเชื่อมโยงกลับไปยังเว็บไซต์ของคุณมากขึ้นอย่างรวดเร็วหากพวกเขาสามารถจดจำคุณได้จากชื่อโดเมนของคุณ

ชื่อโดเมนถ้าอย่างเหมาะสมอธิบายเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นเครื่องมือการสร้างตราสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ต้องการให้ผู้ซื้อทุกคนในโลกนี้ที่จะรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของคุณและคิดเกี่ยวกับคุณเมื่ออุตสาหกรรมของคุณเป็นที่กล่าวถึง การสร้างตราสินค้าเป็นวิธีที่เป็นสัญลักษณ์ของโลกถูกสร้างขึ้น ชื่อโดเมนอธิบายธุรกิจของคุณตอกย้ำตราสินค้าของคุณและทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่จะจำคุณและกลับไปยังร้านค้าบนเว็บไซต์ของคุณ

อาจจะสำคัญที่สุดชื่อโดเมนที่ทำให้เกิดความรู้สึกของความเป็นมืออาชีพและความน่าเชื่อถือสำหรับอีคอมเมิร์ซ มีเว็บไซต์ที่มีชื่อโดเมนที่น่าสนใจว่าคุณรู้เพียงพอเกี่ยวกับโลกแห่งความจริงในศตวรรษที่ 21 จะมีตัวตนอยู่ในโลกไซเบอร์เพื่อเชิญชวนนักช้อปที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณและจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำงานได้และบริการให้กับผู้บริโภคในโลกไซเบอร์ คุณยินดีที่จะมีความสัมพันธ์กับประชาคมระหว่างประเทศและระบุสถานที่ของคุณบนเว็บและในตลาดโลก